Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Говьсүмбэр-видео

“БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ” - Говьсүмбэр аймгийн Боржигин чуулга (3-р хэсэг)

Дэлгэрэнгүй...

“БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ” - Говьсүмбэр аймгийн Боржигин чуулга (2-р хэсэг)

Дэлгэрэнгүй...

“БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ” - Говьсүмбэр аймгийн Боржигин чуулга (1-р хэсэг)

Дэлгэрэнгүй...