Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Видео мэдээ

Бүсчилсэн хөгжлийн онол практикийн олон улсын бага хурал \2018.4.28\

Дэлгэрэнгүй...

Бүсчилсэн хөгжлийн онол практикийн олон улсын бага хурал \2018.4.28\

Дэлгэрэнгүй...

Бүсчилсэн хөгжлийн онол практикийн олон улсын бага хурал \2018.4.28\

Дэлгэрэнгүй...

Бүсчилсэн хөгжлийн онол практикийн олон улсын бага хурал \2018.4.28\

Дэлгэрэнгүй...

Бүсчилсэн хөгжлийн онол практикийн олон улсын бага хурал \2018.4.28\

Дэлгэрэнгүй...

Гурван Тулгуурт Хөгжлийн Бодлого

Дэлгэрэнгүй...

Бүсчилсэн хөгжлийн онол практикийн олон улсын бага хурал

Дэлгэрэнгүй...

Эрдэмтэд эдийн засгийг бүсчлэн хөгжлүүлэх,төвлөрлийг сааруулах бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэ

Дэлгэрэнгүй...

Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлого

Дэлгэрэнгүй...

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилттэй танилцаж, цаашид анхаарах асуудлаар санал солилцлоо

Дэлгэрэнгүй...