Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Бүртгүүлэх

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.