Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
ЗГХЭГ-ын даргын тушаал 2019-7-10

 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/LEmI4plKJq.pdf

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.