Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
"Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төсөл"-д тусгахаар ирүүлсэн санал
  • ОРОН НУТГИЙН САНАЛ

ҮХГ-аас явуулсан албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/Yj75bVMgjz.pdf

21 аймгийн товьёог http://regional.nda.gov.mn/backend/f/k7qZtjc4pl.pdf

Баянхонгор албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/EgHwYUQZEO.pdf

Дорнод албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/SdnAMBUCdf.pdf

Дорноговь албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/FtGnccZIQO.pdf

Говьсүмбэр албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/jyOg2TNKJd.pdf

Хэнтий албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/Hk4d6FNBCL.pdf

Ховд албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/5ISQwvGvA4.pdf

Хөвсгөл албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/cCbl4WO0jp.pdf

Орхон албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/EhMSHcJRAX.pdf

Сүхбаатар албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/Jru3stSyfV.pdf

Өмнөговь албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/l7vsbLlHWT.pdf

Увс албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/QwfkFH5Vgy.pdf

Өвөрхангай албан тоот http://regional.nda.gov.mn/backend/f/YbUkW44BMT.pdf\

  • ЯАМДЫН САНАЛ

ГХЯ    http://regional.nda.gov.mn/backend/f/q9LQ1Zh22k.pdf

ЭХЯ http://regional.nda.gov.mn/backend/f/dLvBi6pjJT.pdf

БХЯ http://regional.nda.gov.mn/backend/f/60GT3h3Hly.pdf

ЭМЯ  http://regional.nda.gov.mn/backend/f/dxGoZbvriH.pdf

ХХААХҮЯ http://regional.nda.gov.mn/backend/f/wStXCWAq8a.pdf

 ХНХЯ http://regional.nda.gov.mn/backend/f/M96xTbC04g.pdf

 ХЗДХЯ   http://regional.nda.gov.mn/backend/f/jN8Ysq8TIZ.pdf

 УУХҮЯ   http://regional.nda.gov.mn/backend/f/WwhvgOTspk.pdf

  СЯ    http://regional.nda.gov.mn/backend/f/dz4lcwiI9j.pdf

  ЗТХЯ       http://regional.nda.gov.mn/backend/f/AAQpzd8cc7.pdf

 Жендерийн үндэсний хороо санал http://regional.nda.gov.mn/backend/f/qHKAYmiSj0.pdf

БХБЯ  http://regional.nda.gov.mn/backend/f/ilcelPPVAK.pdf

БОАЖЯ http://regional.nda.gov.mn/backend/f/p05QIsScMV.pdf

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.