Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Баянхонгор аймгийн албан санал

http://regional.nda.gov.mn/backend/f/GpkUyLVvnE.pdf

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.