Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Дундговь аймгийн албан санал

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.