Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.