Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Хөтөлбөр - "Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл" оролцогч талуудын нэгдсэн хурал

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.