Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Хөтөлбөр - "Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хувилбар боловсруулах" явцын тайлангийн хэлэлцүүлэг

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.