Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Видео мэдээлэл

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.