Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Санал, зөвлөмж-Завхан

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.