Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Санал зөвлөмж-Баян Өлгий

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.