Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Санал, зөвлөмж- Увс

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.