Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Бүртгэл-Баянхонгор

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.