Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Санал, зөвлөмж

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.