Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
зөвлөмж-хэнтий

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.