Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Зөвлөмж-Өмнөговь

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.