Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Video-Сэлэнгэ

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.