Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
хөтөлбөр

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.