Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
khutulbur

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.