Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
говьсүмбэр санал зөвлөмж

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.