Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Хөвсгөл зураг


 

 

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.