ЭДИЙН ЗАСГИЙГ БҮСЧЛЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ, ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГО
Видео мэдээлэл

2019 оны 4 дүгээр сарын 09

Орхон аймгийн "Уурхайчин" соёлын ордон

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.