Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Сүхбаатар-видео

2019 оны 3 дугаар сарын 27

Сүхбаатар аймгийн Нутгийн Удирдлагын ордон

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.