ЭДИЙН ЗАСГИЙГ БҮСЧЛЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ, ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГО
Хэнтий-видео

2019 оны 3 дугаар сарын 25

Хэнтий аймгийн Хан-Хэнтий чуулга

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.