Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Хөтөлбөр - Сүхбаатар аймгийн Нутгийн Удирдлагын ордон

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.