Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Хөтөлбөр - Хэнтий аймгийн Хан-Хэнтий чуулга

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.