Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Хөтөлбөр - Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.