Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Хөтөлбөр - Говьсүмбэр аймгийн Боржигин чуулга

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.