ЭДИЙН ЗАСГИЙГ БҮСЧЛЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ, ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГО
Хөтөлбөр - Говьсүмбэр аймгийн Боржигин чуулга

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.