Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
“БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ" хуваарь

undefined

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.