Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Баян-Өлгий аймаг

undefined

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.