Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Дундговь аймаг
Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.