ЭДИЙН ЗАСГИЙГ БҮСЧЛЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ, ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГО
Regional economic planning and industrial policy – global status quo

 

INTERNATIONAL CONFERENCE “THEORY AND PRACTICE OF REGIONAL DEVELOPMENT" Development Paths for Mongolian regions

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.