Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Бүсчилсэн хөгжлийн төлөвлөлт ба хэрэгжилт


БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хот, Баотоу, Ордос хотуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөлтийн жишээ

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.