Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн түүхэн хандлага, өнөөгийн байдал, шийдвэрлэх асуудал


ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Б.БАЯРСАЙХАН

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.