Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
The way forward for Mongolian National Development - MONDEP aspects with Japanese experiences


Japan International Cooperation Agency (JICA) Mongolia Office

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.