Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
ТҮВДИЙН ДОРЖ

undefined

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.