Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
On the development of regional cooperation between Russia and Mongolia


Potaev V.S. - Doctor of Economic Sciences, Professor of Buryat State University

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.