Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Эрдэмтэд эдийн засгийг бүсчлэн хөгжлүүлэх,төвлөрлийг сааруулах бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэ

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.