Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлого

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.