Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилттэй танилцаж, цаашид анхаарах асуудлаар санал солилцлоо

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.