Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Хууль тогтоомж

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ТУШААЛ, ШИЙДВЭР

УДИРДАМЖ

 

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.